Βιομηχανικός Ηλεκτροστατικός Καταβυθιστής | Συλλέκτης Oil Mist

Βιομηχανικός Ηλεκτροστατικός Καταβυθιστής | Συλλέκτης Oil Mist

Ο βιομηχανικός ηλεκτροστατικός κατακρημνιστής ALPHAIR™ μπορεί να φιλτράρει πάνω από 95% καπνό καυσαερίων και νέφος λαδιού από τη γραμμή παραγωγής υφασμάτων, δέρμα PVC και άλλη γραμμή παραγωγής PVC. 

  • ≥ 95% υψηλή απόδοση σε χαμηλή, σταθερή πτώση πίεσης
  • 100% συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς για την ποιότητα του αέρα
  • Συλλέξτε πολύτιμο λάδι για χρήση ανακύκλωσης. Μετατρέψτε την ατμοσφαιρική ρύπανση σε κέρδος σας.

Εφαρμογή βιομηχανικού ηλεκτροστατικού κατακρημνιστή:

  • Textile Stenter Αφαίρεση καπνού
  • Διάθεση Αερίου Παραγωγής PVC
Μεταβείτε στην κορυφή