OCHRANA SÚKROMIA

Posledná aktualizácia 29. mája 2021

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať sa súčasťou našej komunity v Lanying Environmental Technology Co., Ltd. („Spoločnosť","we","us","náš“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese support@alphairesp.com.

Keď navštívite našu webovú stránku www.alphairesp.com (ďalej len „webová stránka“) a vo všeobecnosti, ak používate niektorú z našich služieb (ďalej len „služby“, ktoré zahŕňajú webovú stránku), vážime si, že nám zverujete svoje osobné údaje. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vám snažíme čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si nájdete čas a pozorne si ho prečítate, pretože je dôležitý. Ak sú v tomto oznámení o ochrane osobných údajov akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše služby.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich Služieb (ktoré, ako je popísané vyššie, zahŕňajú našu webovú stránku), ako aj na všetky súvisiace služby, predaj, marketing alebo podujatia. 

Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.  

OBSAH 

 1. AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAME?
 2. AKO POUŽÍVAJEM VAŠE INFORMÁCIE?
 3. BUDETE S VÁŠMI INFORMÁCIAMI PODLIEHAŤ?
 4. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?
 5. POUŽÍVAME MAPY GOOGLE?
 6. ČO JE NAŠE POSTUP NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN?
 7. AKO DÔLEŽITÉ Uchovávame vaše informácie?
 8. AKO UCHOVÁVAJTE VAŠE INFORMÁCIE BEZPEČNÉ?
 9. Zberáme informácie od mladistvých?
 10. ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ?
 11. OVLÁDACIE PRVKY PRE NEDOSTATOČNÉ VLASTNOSTI
 12. Majú OSVEDČENÍ CALIFORNIA ŠPECIFICKÉ PRÁVA O SÚKROMÍ?
 13. POSKYTUJEME AKTUALIZÁCIE TEJTO POLITIKY?
 14. AKO SA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ NA TÚTO POLITIKU?
 15. AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAME? 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V skratke: Zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytujete, ako sú meno, adresa, kontaktné informácie, heslá a bezpečnostné údaje a informácie o platbe.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii v Službách, keď vyjadrujete záujem o získanie informácií o nás alebo našich produktoch a službách, pri účasti na aktivitách na Službách alebo pri inom kontaktovaní nás.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a Službami, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať nasledujúce:

Verejne dostupné osobné informácie. Zhromažďujeme krstné meno, rodné priezvisko, priezvisko a prezývku; telefónne čísla; emailové adresy; obchodný e-mail; obchodné telefónne číslo; a ďalšie podobné údaje.

Vami poskytnuté osobné údaje. Zhromažďujeme finančné informácie (číslo kreditnej karty, história nákupov, faktúry); a ďalšie podobné údaje.

Poverenie. Zhromažďujeme heslá, rady týkajúce sa hesiel a podobné bezpečnostné informácie, ktoré sa používajú na autentifikáciu a prístup k účtu.

Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.

Online identifikátory. Zhromažďujeme nástroje a protokoly, ako sú adresy IP (Internet Protocol); identifikátory súborov cookie alebo iné, napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu a marketing; a ďalšie podobné údaje.

 1. AKO POUŽÍVAJEM VAŠE INFORMÁCIE? 

V skratke:  Vaše informácie spracúvame na účely legitímnych obchodných záujmov, splnenia našej zmluvy s vami, dodržiavania našich právnych záväzkov a / alebo vášho súhlasu.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich Služieb používame na rôzne obchodné účely popísané nižšie. Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávame v súlade s našimi oprávnenými obchodnými záujmami, aby sme s vami mohli uzavrieť alebo plniť zmluvu, s vašim súhlasom a/alebo kvôli dodržaniu našich zákonných povinností. Vedľa každého účelu uvedeného nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, používame:

 • Na uľahčenie vytvorenia účtu a procesu prihlásenia.Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet u nás s účtom tretej strany (ako je váš účet Google alebo Facebook), použijeme informácie, ktoré ste nám umožnili zhromažďovať od týchto tretích strán, aby sme uľahčili vytvorenie účtu a proces prihlásenia na plnenie zmluvy. .
 • Posielať vám marketingovú a propagačnú komunikáciu.My a/alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť (pozrite si „ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ“Nižšie).
 • Ak chcete poslať administratívne informácie. Vaše osobné informácie môžeme použiť na zaslanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a / alebo informáciách o zmenách našich zmluvných podmienok a pravidiel.
 • Spĺňajte a spravujte svoje objednávky.Vaše údaje môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátenia a výmeny uskutočnených prostredníctvom Služieb.
 • Poskytujte cielenú reklamu. Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie obsahu a reklamy (a v spolupráci s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a/alebo polohe a na meranie ich účinnosti.
 • Vyžiadajte si spätnú väzbu.Vaše údaje môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás ohľadom vášho používania našich služieb.
 • Na ochranu našich služieb.Vaše údaje môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia o zaistenie bezpečnosti našich služieb (napríklad na monitorovanie podvodov a prevenciu).
 • Povolenie komunikácie medzi používateľmi.Vaše údaje môžeme použiť na umožnenie komunikácie medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.
 • Na presadzovanie našich zmluvných podmienok a zásad pre obchodné účely, právne dôvody a zmluvné podmienky.
 • Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie na súd alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré máme, aby sme zistili, ako odpovedať.
 • Na správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme použiť na účely správy nášho účtu a jeho udržania v prevádzkyschopnom stave.
 • Odpovedať na otázky používateľov / ponúkať podporu používateľom. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili všetky potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať pri používaní našich služieb.
 1. BUDETE S VÁŠMI INFORMÁCIAMI PODLIEHAŤ? 

V skratke:  Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti. 

Údaje môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe tohto právneho základu:

 • súhlas:Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám poskytli konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel.
 • Oprávnené záujmy:Vaše údaje môžeme spracovať, ak je to primerane potrebné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.
 • Plnenie zmluvy: Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.
 • Právne povinnosti:Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sme zo zákona povinní tak urobiť, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo súdnemu konaniu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (vrátane odpovede orgánom verejnej moci, aby splnili požiadavky národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
 • Životne dôležité záujmy:Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je potrebné vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky týkajúce sa možného porušenia našich pravidiel, podozrenia z podvodu, situácií, ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných aktivít, alebo ako dôkaz v súdnom spore, v ktorom sme zapojení.

Konkrétnejšie, možno budeme musieť vaše údaje spracovať alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:

 • Predajcovia, konzultanti a ďalší poskytovatelia služieb tretích strán.Vaše údaje môžeme zdieľať s predajcami, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán, ktorí vykonávajú služby pre nás alebo v našom mene, a na vykonanie tejto práce vyžadujú prístup k takýmto informáciám. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýzu údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, služby zákazníkom a marketingové aktivity. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť používanie sledovacej technológie v rámci služieb, čo im umožní zhromažďovať údaje o tom, ako v priebehu času interagujete so službami. Tieto informácie môžu byť okrem iného použité na analýzu a sledovanie údajov, určenie popularity určitého obsahu a lepšie pochopenie online aktivít. Pokiaľ to nie je uvedené v týchto Zásadách, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme žiadne z vašich informácií s tretími stranami na ich propagačné účely.
 • Obchodné prevody.Môžeme zdieľať alebo prevádzať vaše informácie v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo nadobudnutím celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti alebo počas nej.
 • Inzerenti tretích strán.Na zobrazovanie reklám pri návšteve Služieb môžeme použiť reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie o vašich návštevách našej webovej stránky (stránok) a iných webových stránok, ktoré sú obsiahnuté vo webových súboroch cookie a iných technológiách sledovania, aby mohli poskytovať reklamy na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.
 1. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE? 

V skratke:  Na zhromažďovanie a ukladanie vašich údajov môžeme použiť súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako tieto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našich zásadách používania súborov cookie.

 1. POUŽÍVAME MAPY GOOGLE? 

V skratke:  No

 1. ČO JE NAŠE POSTUP NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN? 

V skratke:  Nie sme zodpovední za bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zdieľate s poskytovateľmi tretích strán, ktorí inzerujú, ale nie sú pridružení k našim webovým stránkam. 

Služby môžu obsahovať reklamy od tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené a ktoré môžu odkazovať na iné webové stránky, online služby alebo mobilné aplikácie. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie údajov, ktoré poskytnete tretím stranám. Na žiadne údaje zhromaždené tretími stranami sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia akýchkoľvek tretích strán vrátane iných webových stránok, služieb alebo aplikácií, ktoré môžu byť prepojené so Službami alebo zo Služieb. Mali by ste si prečítať zásady takýchto tretích strán a priamo ich kontaktovať, aby odpovedali na vaše otázky.

 1. AKO DÔLEŽITÉ Uchovávame vaše informácie? 

V skratke:  Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel týchto zásad nebude vyžadovať, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie ako 2 roky od začiatku nečinnosti používateľského účtu.

Ak nebudeme mať žiadne zákonné obchodné podmienky na spracovanie vašich osobných údajov, odstránime ich alebo anonymizujeme, alebo, ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné informácie boli uložené v zálohových archívoch), bezpečne uložíme vaše osobné údaje a izolujte ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania až do vymazania.

 1. AKO UCHOVÁVAJTE VAŠE INFORMÁCIE BEZPEČNÉ?  

V skratke:  Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Implementovali sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia navrhnuté tak, aby chránili bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Nezabudnite však, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je 100% bezpečný. Aj keď urobíme maximum pre ochranu vašich osobných údajov, prenos osobných údajov do našich služieb a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať iba v bezpečnom prostredí.

 1. Zberáme informácie od mladistvých? 

V skratke:  Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich neuvádzame na trh.

Vedome nepožadujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich neobchodujeme s nimi. Používaním Služieb vyhlasujete, že máte aspoň 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním Služieb takouto maloletou závislou osobou. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na urýchlené vymazanie takýchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese support@alphairesp.com.

 1. ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ? 

V skratke:  Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a domnievate sa, že nezákonne spracúvame vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu support@alphairesp.com.

Informácie o účte

Ak by ste kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet, môžete:

■ Prihláste sa do nastavení svojho účtu a aktualizujte svoje používateľské konto.

Na základe vašej žiadosti o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo odstránime váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie sa však môžu v našich súboroch uchovávať, aby sa predišlo podvodom, riešili problémy, pomohli pri akomkoľvek vyšetrovaní, aby sa vynútili naše Podmienky používania a / alebo boli dodržané zákonné požiadavky.

Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená tak, aby akceptovala súbory cookie. Ak chcete, zvyčajne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval súbory cookie a odmietal súbory cookie. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookie alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť určité funkcie alebo služby našich Služieb. Ak sa chcete odhlásiť zo záujmovo orientovanej inzercie inzerentov na našich Službách, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

Zrušenie e-mailového marketingu: Odber z nášho marketingového zoznamu e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-mailoch, ktoré posielame, alebo kontaktovaním nás pomocou nižšie uvedených údajov. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov. Stále však budeme musieť posielať e-maily týkajúce sa služieb, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu. Ak sa chcete odhlásiť inak, môžete:

■ Pri registrácii účtu na stránke si všimnite svoje preferencie.

■ Prístup k nastaveniam účtu a preferenciám aktualizácie.

■ Kontaktujte nás pomocou poskytnutých kontaktných informácií.

 1. OVLÁDACIE PRVKY PRE NEDOSTATOČNÉ VLASTNOSTI 

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovalo, že vaše preferencie ochrany osobných údajov nemajú monitorované a zhromažďované údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online. Nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznámi vašu voľbu nesledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorým sa musíme v budúcnosti riadiť, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto zásad ochrany osobných údajov.

 1. Majú OSVEDČENÍ CALIFORNIA ŠPECIFICKÉ PRÁVA O SÚKROMÍ? 

V skratke:  Áno, ak máte pobyt v Kalifornii, máte konkrétne práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným informáciám. 

Oddiel 1798.83 v Kalifornii, občiansky zákonník, známy tiež ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať a získavať od nás raz ročne a bezplatne informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú) sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné informácie v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte bydlisko v Kalifornii a chceli by ste takúto žiadosť podať, odošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak máte menej ako 18 rokov, žijete v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet v Službách, máte právo požiadať o odstránenie nechcených údajov, ktoré v službách verejne zverejňujete. Ak chcete požiadať o odstránenie týchto údajov, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov a zadajte e -mailovú adresu priradenú k vášmu účtu a vyhlásenie, že žijete v Kalifornii. Zaistíme, aby sa údaje v Službách verejne nezobrazovali, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené z našich systémov.

 1. POSKYTUJEME AKTUALIZÁCIE TEJTO POLITIKY? 

V skratke:  Áno, aktualizujeme tieto pravidlá podľa potreby, aby boli v súlade s príslušnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, môžeme vás upozorniť buď výrazným uverejnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo pošleme upozornenie. Odporúčame vám, aby ste si často prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

 1. AKO SA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ NA TÚTO POLITIKU? 

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto zásadám, môžete nám poslať e-mail na adresu support@alphairesp.com alebo poštou na adresu alebo poštou na adresu:

Lanying Environmental Technology Co., Ltd.

č. 9, Shanghuanyuanzhou West Rd,

Shuanggang, Houjie,

Dongguan, Guangdong 523948

Čína

AKO MÔŽETE PRESKÚPIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ ÚDAJE, KTORÉ Z VÁS VYBERAME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto informácie alebo ich za určitých okolností vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti kliknutím tu. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.

 

Prejdite na začiatok