Priemyselný elektrostatický odlučovač | Zberač olejovej hmly

Priemyselný elektrostatický odlučovač | Zberač olejovej hmly

Priemyselný elektrostatický odlučovač ALPHAIR™ dokáže odfiltrovať viac ako 95 % výfukového dymu a olejovej hmly z linky na výrobu textilu, kože z PVC a iných výrobných liniek z PVC. 

  • ≥ 95 % vysoká účinnosť pri nízkom, konštantnom poklese tlaku
  • 100% súlad s miestnymi predpismi a predpismi o kvalite ovzdušia
  • Zbierajte cenný olej na recykláciu. Premeňte znečistenie ovzdušia na svoj zisk.

Aplikácia priemyselného elektrostatického odlučovača:

  • Odstránenie dymu z textilného stentu
  • Likvidácia plynu z výroby PVC
Prejdite na začiatok